معرفی گروه هودانو

هودانو، تلاقی اندیشه های بارور در جهت برقراری ارتباط با بازار هدف است. گروهی از پیشه وران پیاده سازی، انتقال و گسترش پیام، به سال یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار گرد هم آمدند تا سرانه کیفیت خدمات ارائه شده به اصناف را به صورت محسوسی افزایش دهند. هدف جمعی این گروه، علاوه بر کارآفرینی و دستیابی به فرصت های سرمایه گذاری مناسب، استفاده از دانش تجربی و آکادمیک اعضاء در جهت بهینه سازی بازار بنگاه های اقتصادی کشور تبیین شد.
هدایت اندیشه مصرف کننده به سمت و سویی که مد نظر یک بنگاه اقتصادی مشخص است، هنری است بدیع که در چنته هر درویشی یافت نمی شود. ریشه واژه "هنر" در پارسی باستان به ترکیب "هــُو" + "نَــر" باز میگردد. نام هودانو نیز در معنی ترکیبی خود از به هم پیوستن " هـو" + "دانو ( دانا) " به معنی هنر دان و کسی که نسبت به انواع زوایا و دانش هنر دانا و مشرف است، بهره می برد.
از سوی دیگر واژه "هودانو" در پارسی اوستایی به معنای "نیکودان، بسیار دانا، بسیار خردمند و حکیم" بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.
ما در انتخاب برند خود نهایت دقت را به خرج داده ایم تا این برند بتواند تمامی زوایای حوزه فعالیت گروه را پوشش دهد. ما می توانیم برای بنگاه های اقتصادی شما برند سازی کنیم. می توانیم در جهت برندینگ آنلاین نیز خدمات شایانی به شما ارائه دهیم. می توانیم فروشتان را افزایش دهیم. افزایش فروش برای صاحبان بنگاه های اقتصادی نزدیک به واقعیت است اگر به هودانو مراجعه کنند. می توانیم باشگاه مشتریان برایتان راه اندازی کنیم. با اهدافی که در نهایت چیزی بجز رضایت مصرف کننده در آنها معنا نمی دهد.
لطفا قبل از اینکه بخواهید با ما ارتباط برقرار کنید و در مورد نحوه سرویس دهی ما بپرسید، کمی در مورد برند شخصی خود فکر کنید. به نقطه های تعالی اش. به موقعیتی که در کنار دستیابی به درآمد بیشتر و توسعه کسب و کارتان، رضایت مشتریانتان حاکی از پیشی گرفتن شما از رقباست. تبادل اندیشه با بازار هدف در سایه پیوستن به گــروه هــودانـو میسر می شود.
با مـــــــــــــــا همراه شوید!
تعداد بازدیدتعداد بازدید250575

لطفا دقت کنید که :

قبل از اینکه بخواهید با ما ارتباط برقرار کنید و در مورد نحوه سرویس دهی ما بپرسید، کمی در مورد برند شخصی خود فکر کنید. به نقطه های تعالی اش. به موقعیتی که در کنار دستیابی به درآمد بیشتر و توسعه کسب و کارتان، رضایت مشتریانتان حاکی از پیشی گرفتن شما از رقباست.

فرم تماس با ما