مقالات مشاوره تبلیغات و برندینگ

مقالات مشاوره تبلیغات و برندینگ (1)

بسیاری از کارآفرینان به اهمیت نام کسب و کار در برند سازی شان واقف هستند. صاحبان مشاغل جدید, روزها و شبهای زیادی را برای یافتن یک نام مناسب صرف می کنند. حال بعد از انتخاب یک نام, مرحله بعدی چیست تا از قانونی بودن همه چیز مطمئن شوید؟
قانون, مهم ترین علت برای ثبت شرکت شما می باشد. در کل نیاز است تا مردم بدانند چه کسی مسئول یک شرکت می باشد. تنها یک استثناء وجود دارد و آن اینکه یک سرمایه دار تنها, با اسم شخصی خود تجارت خود را هدایت کند. به عنوان مثال وقتی شما یک شغل حسابداری را به نام خودتان هدایت می کنید, دیگر نیاز به ثبت کردن نام جدید وجود ندارد.

تعداد بازدیدتعداد بازدید250575

لطفا دقت کنید که :

قبل از اینکه بخواهید با ما ارتباط برقرار کنید و در مورد نحوه سرویس دهی ما بپرسید، کمی در مورد برند شخصی خود فکر کنید. به نقطه های تعالی اش. به موقعیتی که در کنار دستیابی به درآمد بیشتر و توسعه کسب و کارتان، رضایت مشتریانتان حاکی از پیشی گرفتن شما از رقباست.

فرم تماس با ما